نمونه دیتایل سقف عرشه فولادی

اتوکد

قیمت هر متر مربع سقف عرشه فولادی چقدر است؟

این اولین سوالی است که همواره کارفرمایان از ما می پرسند و مشخصا پاسخ صریحی برای این سوال وجود ندارد. چرا که قیمت هر مترمربع نسبت مستقیمی با طراحی انجام شده دارد. محاسبین محترم در طراحی های خود با توجه به نوع طراحی انجام شده در معماری، نوع تیرریزی و فواصل تیر فرعی ها، دیتایل متناسبی را برای  طراحی خود انتخاب می کنند.

برای مثال اگر فاصله تیرریزی ها بیشتر از ۲.۵ متر باشد بهتر است بجای استفاده از ورق با ضخامت ۰.۸ میلیمتر از ورق ۰.۹ استفاده شود و یا در موراد بزرگتر شدن دهانه از ۳ متر لازم است از ورق با ضخامت یک میلیمتر استفاده شود. و دیگر مواردی که طراحان و محاسبین به خوبی به آن واقف هستند.

در زیر نمونه دیتایل اجرایی یک نمونه سقف عرشه فولادی آورده شده است این نمونه هیچ کلیتی برای استفاده در ساختمان ندارد و انتخاب نوع دیتایل مورد نیاز برای هر ساختمانی بر اساس محاسبه محاسبین محترم می باشد. این مورد فقط بعنوان نمونه برای مشاهده کارفرمایان و برای استفاده محاسبین با انجام دخل تصرف در اینجا آورده شده است.

 Download Metal Composite Deck – Autocad (dwg)

 Download Metal Composite Deck – Adobe Reader (pdf)

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۸ آبان ۲۴ام, ۱۳۹۴|عرشه فولادی|

Leave A Comment