احسان

About احسان

احسان فریدون نژاد - فوق لیسانس جوش - تیم فنی عرشه ورزان

نکات طراحی و محاسبه سقف عرشه فولادی

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۸ آذر ۲۱ام, ۱۳۹۳|عرشه فولادی|

با انتخاب عرشه مناسب و محاسبه دال عرشه براساس ضوابط آیین نامه ای علاوه بر برآورده سازی خواسته های فنی و مهندسی ، می توان تا حد مطلوبی به طرح اقتصادی و بهینه سقف دست یافت. حداکثر دهانه مجاز دال عرشه توسط پارامترهای طراحی شامل:ضخامت عرشه،حالت دهانه (ساده یا ممتد)، ضخامت دال بتنی،عملکرد مرکب عرشه

الزامات اجرای سقف عرشه فولادی

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۸ آذر ۱۸ام, ۱۳۹۳|عرشه فولادی|

1- ارتفاع ورق های فولادی ذوزنقه ای در این مقاطع به 75mm محدود میشود. 2- تامین ضوابط دیافراگم صلب با توجه به ضوابط موجود در فصل 12آیین نامه ASCE7-05 و ضوابط موجود دراستاندارد2800 ایران الزامی است . 3- حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار مرده حین اجرا به L/180 یا 20 mm برای هر

ضوابط جوشکاری گلمیخ در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۸ آذر ۱۸ام, ۱۳۹۳|عرشه فولادی|

ضوابط عمومی هندسه گلمیخها باید برای انجام جوش قوس الکتریکی به وسیله تجهیزات اتوماتیک خاص اینکار مناسب باشد.نوع و اندازه گل میخ باید در نقشه ها مشخصات فنی خصوصی و یا سایر مدارک طراحی تعریف شود. هر گلمیخ باید دارای یک حلقه محافظ حرارت از جنس سرامیک یا مصالح مناسب دیگر باشد. ضوابط مکانیکی گلمیخها

رابطه عرض موثر ورق عرشه فولادی و مقاومت در برابر زلزله

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۹ آبان ۸ام, ۱۳۹۳|عرشه فولادی|

طبق مقررات ملی ساختمان ایران مبحث دهم صفحه 126 بند 10-2-8-3-3 داریم: ت) انتقال بار بین تیر فولادی و دال بتنی ت-1) نواحی لنگر خمشی مثبت 1. مقاومت برش افقی مورد نیاز: برای عملکرد مختلط کامل، برش افقی مورد نیاز باید به شرح زیر برابر کوچکترین مقدار محاسبه شده بر اساس حالتهای حدی خردشدگی بتن و

تنظیمات بهینه دستگاه استادولدر

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۹ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۳|عرشه فولادی|

همانگونه که عزیزان مستحضر هستند، اولین قدم جهت حصول به یک جوش با کیفیت، تنظیم صحیح دستگاه جوش Stud Welder است. تنظیمات هر دستگاه در کاتالوگ ارائه شده توسط شرکت سازنده و همچنین استاندارهای مربوطه آورده شده است. جدول زیر تنظیمات بهینه دستگاه استادولدر برای جوشکاری فولاد آورده شده است.

وزن یک متر سقف عرشه فولادی در مقایسه با دیگر سقف ها

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۹ مهر ۲۶ام, ۱۳۹۳|عرشه فولادی|

جدول زیر مقایسه ای است بین وزن یک متر سقف عرشه فولادی در مقایسه با دیگر سقف ها تیرچه بلوک، دال تخت و کامپوزیت است.

استاندارد های عرشه فولادی

By | ۱۳۹۳/۷/۲۲ ۱۳:۳۲:۵۵ مهر ۲۰ام, ۱۳۹۳|عرشه فولادی|

مراکز ﺗﺄیید کننده و استاندارد های مرجع مقررات ملی ساختمان : مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان های فولادی) مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت شهرسازی استاندارد AISC

مصالح به کار رفته در سقف عرشه فولادی

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۹ مهر ۲۰ام, ۱۳۹۳|عرشه فولادی|

الف) ورق فولادی ورق فولادی شاخص ترین مصالح این نوع سقف میبا شد که برای ساخت آن ورق فولادی گالوانیزه (هر دو طرف) با ضخامت های ۰٫۸تا ۱٫۲ میلیمتر را به وسیله دستگاههای Rol Forming) ) به روش نورد سردCold Forming ) ) به حالت موجدار شکل دهی می کنند بصورتی که در مقطع ورق

مزایا و معایب سقف های عرشه فولادی

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۹ مهر ۲۰ام, ۱۳۹۳|عرشه فولادی|

مزایای سقف های عرشه فولادی ● بالا بودن ۱۱ برابری سرعت اجرا و کاهش زمان اتمام پروژه و صرفه اقتصادی ● صرفه جویی در مصرف بتن، کاهش وزن دال و نتیجتا کاهش وزن مرده و سبک سازی ساختمان ● سیستم صنعتی سازی شده و کاهش خطاهای ناشی از عملکرد انسانی ● افزایش فواصل تیرریزی، کاهش