وزن مش مورد استفاده در سقف های عرشه فولادی

مش یا شبکه های میلگردی چیست؟

طبق استاندارد ۸۱۳۳ ایران عبارت است از بافت هندسی از میلگردهای طولی و عرضی که با زوایای قائم نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند و در تمام نقاط تقاطع به هم جوش شده اند .

در تولید شبکه میلگردی نیز همانند خرپای میلگردی برای جلوگیری از کاهش سطح مقطع میلگرد می بایست از روش جوشکاری مقاومتی (نقطه جوش) استفاده کرد .

تعداد جوش های شکسته شده نباید از یک درصد تعداد اتصالهای جوشکاری شده مقاطع موجود در هر برگ یا نصف تعداد اتصالات جوشکاری شده مقاطع موجود در طول هر یک از میلگردها بیشتر باشد .

جدول وزنی شبکه های میلگردی (مش) مورد استفاده در سقف های عرشه فولادی در زیر آورده شده است.

جدول وزنی مش

جدول زیر به نقل از وب سایت فولاد بافت شیراز می باشد.

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۹ آبان ۵ام, ۱۳۹۳|عرشه فولادی|

Leave A Comment