لرزش در سقف های عرشه فولادی

همواره در صحبت با کارفرمایان، اولین سوال یا به عبارت بهتر اولین نگرانی که از سقف عرشه فولادی مطرح می شود، بحث لرزش در سقف های عرشه فولادی است.

  • آیا سقف عرشه فولادی لرزش دارد؟
  • آیا سقف ساختمان پس از بتن ریزی لرزش خواهد داشت؟
  • آیا از طبقات بالاتر لرزش خواهیم داشت؟
  • و …

پاسخ به سوال بسیار ساده است:

خیر، سقف عرشه فولادی به هیچ عنوان لرزش نخواهد داشت، مگر در صورت طراحی و اجرای ضعیف!

حال به بررسی عمده عوامل موثر در ایجاد لرزش در دو مقوله طراحی و اجرا می پردازیم. هر چند که مجموع این خطاها در لرزش احتمالی تاثیرگذار خواهند بود.

آنچه بعنوان عوامل موثر در لرزش سقف در ادامه قید می شود، مواردی است که بر این مقوله تاثیر گذار است و دلیلی برای تعمیم دادن لرزش در سقف های عرشه فولادی نیست. چرا که در ۹۹ درصد سقف هایی که توسط تیم عرشه ورزان اجرا شده مشکلی در طراحی و اجرا وجود نداشته است.

طراحی

 

۱. دهانه تیرریزی

از مهم ترین عوامل موثر در لرزش سقف، فاصله تیرریزی بین تیرهای فرعی است. اگر حداکثر دهانه های فرعی در ساختمان شما حدودا ۲.۵ متر است، با اجرای هر نوع ورقی شما مشکلی در لرزش نخواهید داشت. اما فرضا برای ساختمانی با فاصله تیرفرعی های ۳.۵ متر در صورت استفاده از ورق های نازک قطعا لرزش وجود خواهد داشت. که البته محاسبین محترم با علم به این مورد، برای ساختمان هایی با دهانه زیاد، از ورق های ضخیم در طراحی استفاده می کنند که مشکل لرزش را حل می کند.

۲. ضخامت ورق عرشه

همانگونه که بالاتر گفته شد، انتخاب ورق با ضخامت نادرست با توجه به فواصل تیرریزی نیز از عوامل موثر در لرزش سقف ساختمان خواهد بود.

۳. ارتفاع عرشه

ارتفاع عرشه یا به عبارت اشتباه متداول، گام ورق، از فاکتورهایی است که با توجه به فواصل تیرریزی و ضخامت ورق، توسط محاسب، انتخاب می شود. اشتباه در این زمینه نیز لرزش های بدنبال خواهد داشت.

اجرا

در مقوله مورد بحث، عمده عوامل به طراحی بر می گردد اما دانش و تجربه تیم اجرایی نیز در این مقوله تاثیرگذار است.

۱. کیفیت فرمینگ

ورق هایی که دارای عرض موثر کمتری هستند، به مراتب استعداد بیشتری برای لرزش دارد. عمده دلیل آن نیز بتن خوری کم می باشد. لطفا مطلب «رابطه عرض موثر ورق عرشه فولادی و مقاومت در برابر زلزله» را مطالعه کنید.

۲. بتن ریزی

بر طبق ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، حداقل بتن خوری در حدود ۵ سانتیمتر می باشد. هر چند که در عمل ۶ سانتیمتر نتیجه مطلوب تری حاصل شده است، اما بتن ریزی کمتر از ۵ سانتیمتر در مقوله لرزش تاثیر گذار خواهد بود.

۳. اجرای صحیح عرشه

فرش یکپارچه، برشکاری دقیق، مهار اتصالات عرضی ورق نیز از عوامل تاثیر گذار می باشد.

نتیجه گیری

سقف عرشه فولادی به هیچ عنوان لرزش نخواهد داشت، مگر در صورت طراحی و اجرای ضعیف!

By | ۱۳۹۴/۲/۱۸ ۶:۴۴:۰۷ اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۴|عرشه فولادی|

Leave A Comment