قیمت سقف عرشه فولادی

سقف عرشه فولادی جنوب کشور

همانگونه که قبلا نیز گفته شد، سقف عرشه فولادی را ۴ المان مشخص در بر می گیرد.

  1. ورق
  2. برشگیر (گلمیخ)
  3. شبکه میلگردی (مش)
  4. بتن

برای جزئیات کامل مطلب «مصالح به کار رفته در سقف های عرشه فولادی» را مطالعه کنید.

اما ببینیم قیمت اجرای یک متر سقف عرشه فولادی چه رابطه ای با این ۴ المان یا المانهای دیگر دارد.

۱. ورق

عمده فاکتور تعیین کننده قیمت هر متر مربع سقف عرشه فولادی ورق آن می باشد. که این ورق خود شامل دو فاکتور ضخامت و ارتفاع (به اصطلاح اشتباه گام) است. در این میان بر اساس آیین نامه مقررات ملی ساختمان حداکثر ارتفاع عرشه ۷.۵ و ضخامت های متداول آن ۰.۸ و ۰.۹ و ۱ و ۱.۲ می باشد. ناگفته پیداست که هر چه ضخامت ورق عرشه بیشتر باشد، وزن آن نیز سنگین تر شده و تاثیر شدیدی بر روی قیمت خواهد گذاشت.

نکته: انتخاب ضخامت و ارتفاع عرشه بسته به طراحی انجام شده توسط محاسب بر اساس تیرهای اصلی و دهانه های تیرهای فرعی طراحی شده در سازه است.

بنابراین اگر قیمت کل اجرای سقف عرشه فولادی را ۱۰۰ در نظر بگیریم، هزینه های مربوط به ورق حدودا ۶۵% از کل هزینه ها را بتنهایی شامل می شود.

۲. برشگیر (گلمیخ)

با توجه به ثابت بودن قیمت گلمیخ، تعداد گلمیخ مصرفی نقش تعیین کننده در قیمت خواهد داشت. اگر فرضا در طراحی، بر روی تیرهای اصلی و فرعی بیش از یک گلمیخ در نظر گرفته شده باشد، قیمت اجرا بیشتر خواهد بود.

بنابراین اگر قیمت کل اجرای سقف عرشه فولادی را ۱۰۰ در نظر بگیریم، هزینه های مربوط به برشگیر حدودا ۱۰% از کل هزینه ها را بتنهایی شامل می شود.

۳. شبکه میلگردی (مش)

با توجه به طراحی های انجام شده در ایرن، بخصوص سقف های عرشه فولادی در جنوب کشور، عمده شبکه میلگردی که محاسبین محترم در طراحی های خود لحاظ می کنند شبکه های با قطر ۶ و ۸ و ۱۰ و چشمه های ۱۰ تا ۳۰ می باشد، طبیعتا هر چه قطر شبکه مش بندی بیشتر و چشمه های آن کوچکتر باشد، وزن هر متر مربع از مش بالاتر رفته و تاثیر زیادی بر قیمت خواهد داشت.

برای مشاهده وزن هر مترمربع و یا هر برگ شبکه های میلگردی متفاوت مطلب «وزن مش مورد استفاده در سقف های عرشه فولادی» را مطالعه کنید.

بنابراین اگر قیمت کل اجرای سقف عرشه فولادی را ۱۰۰ در نظر بگیریم، هزینه های مربوط به شبکه میلگردی حدودا ۱۵% از کل هزینه ها را بتنهایی شامل می شود.

۴. حمل و نقل

این مورد بیشتر برای ساختمان هایی با متراژ کمتر از ۱۰۰۰ متر تعیین کننده است. بگونه ای که اگر قیمت کل اجرای سقف عرشه فولادی را ۱۰۰ در نظر بگیریم، هزینه های مربوط به حمل و نقل برای ساختمان های با متراژ بالا حدودا ۵% از کل هزینه ها و برای ساختمان های با متراژ پایین حدودا ۱۵% از کل هزینه را شامل می شود.

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۸ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۴|عرشه فولادی|

Leave A Comment