ارتفاع سقف عرشه فولادی

ارتفاع تمام شده سقف عرشه فولادی چقدر است؟ سوالی است که اکثر کارفرمایان می پرسند.

تصویر زیر نمونه بتن ریزی شده یک سقف عرشه فولادی است.

سقف عرشه فولادی با قالب تخته

همانطور که ملاحظه می کنید ارتفاع سقف عرشه فولادی بسته به ارتفاع ورق اولیه آن بین ۱۲.۵ تا ۱۳.۵ سانتیمتر است.این مجموعه سقف بر روی تیرها قرار می گیرند بنابراین اگر ارتفاع کامل مد نظر باشد، ارتفاع تیر را نیز باید به آن اضافه کرد. تنها نکته قابل تامل در این زمینه خالی بودن محدوده ارتفاع تیر تا سقف است که سکوی فوق العاده مناسبیبرای عبور تاسیسات می باشد.

By | ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۱۲:۰۲:۵۸ آبان ۴ام, ۱۳۹۴|عرشه فولادی|

Leave A Comment